Slide background
Slide background
Slide background

Vykdomos programos

 • Ikimokyklinio ugdymo mokykla ugdymą organizuoja pagal 2007 metais parengtą ir 2017 m. atnaujintą lopšelio – darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programą „Mūsų linksmosios dienelės“.
 •  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją  programą.

„KREGŽDUTĖS“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Mūsų linksmosios dienelės“

Lopšelyje – darželyje pedagogai į ugdomąjį turinį integruoja šias papildomas programas: 

 •  PORTAGE Ankstyvojo ugdymo programa.
 •  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymas“.
 • „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas“.
 •  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, orientavimosi erdvėje ugdymas“.
 • „Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės“.
 • „Po tėviškės dangum“, etninio ugdymo gairės vaikams 1995 m.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo prevencijos programą.

Lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa „Noriu būti sveikas“  2023-2027 m.

 Lopšelyje -darželyje vykdomas neformalus ugdymas:

 • Dainavimo studija „Vaivorykštės takelis“- meninio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė Svetlana Verdingovienė.
 • „Netaisyklingos laikysenos profilaktika“- vyresnioji judesio korekcijos specialistė Asta Pilkytė.
 • „Plokščiapadystės profilaktika“ – vyresnioji judesio korekcijos specialistė Asta Pilkytė.
 • Sporto būrelis „Noriu būti sveikas ir stiprus“ – vyresnioji judesio korekcijos specialistė Asta Pilkytė.
 • IKT būrelis „Interaktyvūs žaidimai“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurga Bložienė.
 • EBRU – tapyba ant vandens terapija – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Maselskienė.
 • Meninio ugdymo būrelis „Lipdymo paslaptys“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Butnorienė.
 • Steam būrelis „Mažieji atradėjai“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Erika Korsakienė.
 • Futbolo būrelis  – futbolo treneris Mindaugas Urbonavičius.

VYKDOMOS ES PROGRAMOS „PIENAS VAIKAMS“ IR „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE“

  

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com