Slide background
Slide background
Slide background

Istorija ir tradicijos

ISTORIJA

Lopšelio-darželio ištakos siekia pirmąjį Radviliškio darželį, kuris mieste pradėjo veikti 1944 metais. Jame buvo viena grupė. 1963 metais jau veikė dvi grupės, lankė 50 vaikų, dirbo 9 darbuotojai. Nuo 1963 m. iki 2007 m. lopšeliui-darželiui vadovavo Judita Baronienė. 1970 m. darželiui buvo suteiktas „Kregždutės“ vardas. 1974 m. didėjant ikimokyklinių įstaigų poreikiui, darželis „Kregždutė“ persikėlė į naujai pastatytą 12 grupių lopšelį-darželį. Tuo metu jį lankė 280 vaikų, dirbo 70 darbuotojų, iš jų 32 pedagogai. 1979 m. pradėjo veikti pirma logopedinė grupė, kurioje buvo teikiama pagalba vaikams, turintiems kalbos problemų. Po metų buvo atidaryta antra logopedinė grupė, o1985 m. duris atvėrė trečia logopedinė grupė. Darželis patyrė įvairias reorganizacijas: 1993 m. buvo reorganizuotas į darželį-mokyklą, kuriame veikė 5 ikimokyklinės grupės ir 4 pradinės klasės. Buvo ugdomi 174 vaikai, juos ugdė 28 pedagogai. 1995 m. įstaigoje atidaryta specialiojo ugdymo grupė, vaikams su proto, judėjimo ar kompleksine negalia. Nuo 1996-09-01 įstaiga vėl reorganizuota į lopšelį-darželį. 1998-09-01 darželyje įkurtas Paramos šeimai centras, kuris veiklą vykdė iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

MISIJA

        Teikti kokybiškas paslaugas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, padėti lavėti kiekvienam vaikui pagal individualius poreikius ir gebėjimus, užtikrinti vaiko globą ir sėkmingą jo socializaciją bei pasiruošimą mokyklai.

 

VIZIJA

Moderni ikimokyklinio ugdymo mokykla, greitai reaguojanti į visuomenės poreikius, užtikrinanti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, palaikanti partneriškus ryšius su šeima, puoselėjanti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

 

FILOSOFIJA

Pagarba vaikui, vaiko teisėms ir šeimos vertybėms.

 

TRADICIJOS:

  • valstybinių švenčių minėjimas;
  • sporto ir sveikatingumo renginiai su ugdytinių šeimomis;
  • projektinė veikla;
  • etnokultūriniai renginiai;
  • renginiai su šeima;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų edukacinės išvykos;
  • dalyvavimas rajono organizuojamuose konkursuose, renginiuose.

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com