Slide background
Slide background
Slide background

Finansinės ataskaitos

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys

2024 m. I ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2024.03.31

Veiklos rezultatų ataskaita 2024.03.31

2023 metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas Kregždutė 2023.12.31

Finansinės būklės ataskaita 2023.12.31

Veiklos rezultatų ataskaita 2023.12.31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2023.12.31

Pinigų srautų ataskaita 2023.12.31

2023 m. III ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2023.09.30

Veiklos rezultatų ataskaita 2023.09.30

2023 m. II ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 

Finansinės būklės ataskaita 2023.06.30

Veiklos rezultatų ataskaita 2023.06.30

2023 m. I ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2023.03.31

Veiklos rezultatų ataskaita 2023.03.31

2022 metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2022.12.31

Finansinės būklės ataskaita 2022.12.31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2022.12.31

Pinigų srautų ataskaita 2022.12.31

Veiklos rezultatų ataskaita 2022.12.31

2022 m. III ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2022.09.30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022.09.30

2022 m. II ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2022.06.30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022.06.30

2022 m. I ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2022.03.31

Veiklos rezultatų ataskaita 2022.03.31

2021 metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2021.12.31

Finansinės būklės ataskaita 2021.12.31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2021.12.31

Pinigų srautų ataskaita 2021.12.31

Veiklos rezultatų ataskaita 2021.12.31

2021 m. III ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2021m. rugsėjo mėn. 30d.

Veiklos rezultatu analize 2021m. rugsėjo mėn. 30d.

2021 m. II ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2021 m. II ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita 2021m. birželio mėn.30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. birželio mėn. 30 d.

2021 m. I ketvirčio ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2021-01-01 – 2021-03-31 finansinių ataskaitų.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo mėn. 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo mėn. 31 d.

2020 metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2020-01-01 – 2020-12-31 finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

2020 m. III ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2020 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.

2020 m. II ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2020 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio mėn. 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio mėn 30 d.

2020 m. I ketvirčio ataskaitos

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2020 m. I ketvirtis  

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo mėn. 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo mėn 31 d.

 

 

 

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com