Slide background
Slide background
Slide background

Lietuvos virtuali metodinė–praktinė konferencija „STEAM ugdymo perspektyvos“

      Radviliškio lopšelis–darželis „Kregždutė“ ir Radviliškio r. savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius š. m. gruodžio 7 d. organizavo Lietuvos virtualią, metodinę–praktinę konferenciją „STEAM ugdymo perspektyvos“.

        Konferencijos tikslas – skatinti pedagogų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų  dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, pristatant STEAM ugdymo idėjas, metodus priemonių taikymo ir veiklų organizavimo praktiką, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus.

   Sveikindama gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorė Jolanta Pranevičienė atkreipė dėmesį į sutelktą puikų pranešėjų būrį, pasidžiaugė aktualia konferencijos tema.

        Konferencija vyko virtualioje mokymosi aplinkoje (Zoom platformoje). Prisijungė dalyvių iš visos Lietuvos: Radviliškio, Vilniaus, Panevėžio, Raseinių, Pakruojo, Šiaulių, Palangos, Kretingos, Gargždų, Velžių ir kt. rajonų. Gerąja darbo patirtimi „Steam ugdymo perspektyvos“ tema dalinosi ikimokyklinių įstaigų vadovai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai net  23 pranešimuose. Visi konferencijos pranešimai buvo informatyvūs, įvairūs savo turiniu, pateikta išties daug gerosios sklaidos pavyzdžių.

     Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams, klausytojams ir tikimės, kad konferencijoje išgirstos patirtys, sėkmės praturtino idėjų bankus savo kasdieninėse veiklose. Mokytojų nuolatinis siekis ir pastangos tobulėti, mokymasis iš savęs ir kitų, puiki mentorystė ir kolegialumas, džiugina ir stiprina  bendruomenę.

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com