Slide background
Slide background
Slide background

eTwinning projektas „Learning through experiments“

„Žiogelių“ grupės ugdytiniai lapkričio-sausio mėnesiais dalyvavo tarptautiniame projekte „Learning through experiments“. Projekte dalyvavo pedagogai iš šių šalių: Turkija, Rumunija, Graikija ir Lietuva. Projekto uždaviniai: atliekant eksperimentus ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio mąstymo įgūdžius. Įgyti problemų sprendimo įgūdžių, nustatant priežasties-pasekmės ryšius. Užtikrinti nuolatinį mokymąsi taikant mokymosi, atradimų ir eksperimentavimo metodus. Šiuolaikiniam vaikui labai svarbu ugdyti mokėjimo mokytis gebėjimus, kuomet per patirtį vaikai patys, stebi, tyrinėja ir atranda. Na, o mūsų užduotis šio projekto metu suteikti vaikams galimybę eksperimentuoti. Projekto veiklų metu vaikai atliko įdomių eksperimentų: „plūduriuojantis mandarinas“, „plaukia, ar skęsta?“, „balionas raketa“, „tankis“, „keliaujančios spalvos“, „matuojame“, „violetinio kopūsto eksperimentas“, „vulkanas“, „oro spaudimas“, „skystas krakmolas“. Dalyvavimas projekte buvo naudingas ugdytiniams, nes patobulėjo jų gebėjimai įvairiose ugdymosi pasiekimų srityse (skaičiavimo matavimo ir aplinkos pažinimo, sakytinės, rašytinės kalbos, estetinio suvokimo, savireguliacijos ir savikontrolės, santykių su bendraamžiais ir suaugusiais, tyrinėjimo, kūrybiškumo, problemų sprendimo, iniciatyvumo ir atkaklumo, meninės raiškos).Ugdytiniai ėmė aktyviau domėtis eksperimentais, tyrinėjimais, bandymais. Tapo aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, tyrinėtojai ir atradėjai. Stebėdami, eksperimentuodami, žaisdami praplėtė savo žinias apie artimiausią aplinką.

                      Na, o projekto vykdymo laikotarpiu buvo sukurti ir bendri projekto partnerių darbai: kalendorius, šventinių sveikinimų knyga, projekto pavadinimas, kurį sudarė, kiekvieno partnerio sukurta raidė per eksperimentinę veiklą bei projekto istorijos knyga. Vaikams įteikti sertifikatai už aktyvų dalyvavimą projekte.

 https://www.canva.com/design/DAFzmWxsQ1s/5Ec4BYMEQq3rUF21xLLFFA/edit

                                                                                                                 Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. Macikienė

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com